Del stilen din

VILKÅR OG BETINGELSER - INSTAGRAM #yestimi

Timi of Sweden liker å se produkter i det virkelige liv på sosiale medier, og vi kan be om å dele bilder lagt ut av deg på Instagram i våre kanaler. Slike kanaler er hovedsakelig timi sine nettsider (timi.se), men kan også inkludere timi sine andre kanaler, for eksempel timi nyhetsbrev og instagram.

Ved å svare #yestimi på et bilde etter Timis forespørsel på Instagram, heretter referert til som "bilde(r)", godtar du følgende:

Du gir Happy Accessories AB, et svensk selskap under registreringsnummer 556797-2590 (heretter "HAPPY"), en ikke-eksklusiv, royaltyfri, verdensomspennende lisens til bruk, på en hvilken som helst måte som bestemmes etter HAPPYs eget skjønn og uten noen forpliktelser til deg, for å bruke bildene dine i deres markedsføring og/eller reklame, inkludert blant annet retten til å reprodusere, distribuere, endre og redigere bildene dine. Videre gir du HAPPY ditt samtykke til å bruke bilder der du kan identifiseres for markedsførings- og/eller reklameformål, ifølge Sw: Lag om namn och bild i reklam (1978:800).

Du representerer og garanterer at du eier eller kontrollerer rettighetene til materialet du har sendt inn og at du har tillatelse fra enhver person(er) som vises på bildene. Dessuten bekrefter du at du er en enkeltperson (dvs. ikke et selskap), at du er minst 18 år gammel eller har foreldres samtykke, og at HAPPYs bruk av bildene dine ikke vil krenke noen rettigheter til en tredjepart eller noen lov.

Herved fritar du HAPPY's fra alle forpliktelser til å betale deg for bruken av bildene dine og frigjør og godtar å holde HAPPY's og alle personer som opptrer for HAPPY's fra alle krav (inkludert krav fra tredjepart), ansvar, uavhengig av natur, i forbindelse med bruken av bildene som beskrevet ovenfor.

Svensk lov regulerer disse vilkårene og betingelsene, hvor kompetente domstoler i Stockholm skal ha eksklusiv jurisdiksjon for enhver tvist som oppstår på grunn av dem.

Du kan alltid kontakte oss med spørsmål om tjenestene våre eller angående databeskyttelse; support@timi.se